Център за богословско образование "д-р Илайъс Ригс"

Stacks Image 19
П-р д-р Илайъс Ригс (англ. Elias Riggs; 1810 - 1901) е американски презвитериански мисионер и лингвист, роден в Ню Провидънс, щата Ню Джърси. По време на престоя си, като мисионер в Османската империя, той в значителна степен допринася за българското Възраждане. Той има особен принос в работата по превода на Стария Завет и в последствие на Новия, които през 1871 г. са публикувани заедно, под редакцията на П. Р. Славейков. Именно това издание на Библията довежда до окончателното налагане на източния български говор като основа на книжовния български език.
Правителството и църквата в ново освободена Гърция първоначално сътрудничи на дейността на протестантските мисионери, но постепенно се обръща срещу тях и ограничава дейността им по всякакъв начин. Много училища, основани от протестантите, се затварят и мисионерите напускат страната. Сред тях е и Ригс, който със семейството си се преселва в Смирна, за да подпомага там образователната и издателска дейност на гръцки език. Там той установява, че в повечето места из Турската империя, за които се смятало, че са населявани с гърци, всъщност живеят българи, постоянно подложени на елинизация.
Самият той научава български, редактира и пише литература на български и многократно пътува из Македония, Южна Румелия и България. Лично се въвлича и в борбите на българите в Цариград за самостоятелна българска църква през 1870 г.
Така със своята дейност и изявления Ригс взима участие в преговорите за определяне на етническата граница между българи и гърци в Османската империя, в резултат на тези преговори християнското население на север от линията Сяр -Воден в Македония е било признато за преобладаващо българско. Впоследствие, през 1876 г., на Цариградската конференция Великите сили признават тази граница и в съответствие с нея определят етническите български територии. Общественик с голяма роля в отразяването на кръвопролитията по време на Османското робство по българските земи.
Д-р Ригс владее над 20 езика, с които си служи свободно. Той съставя една от първите граматики на български език през 1844 г. Пише халдейска граматика, превежда Библията освен на български, също и на албански език, допринася и за осъвременяването на английския език по онова време. Изключителен специалист не само по лингвистика, но и блестящ познавач на Стария завет.
Един връх на остров Смит в Южните Шетлъндски острови е наречен с неговото име.