Център за богословско образование "д-р Илайъс Ригс"

Stacks Image 15

Международна семинария – Маями САЩ, Съюз на евангелските съборни църкви в България


Целта на Международната семинария в Маями ( www.mints.edu ), щата Флорида (МСМ), е да достигне света до Христос, като подготви християнски водачи за служение. МСМ е мисионерска организация, която използва висшето образование като изпълнение на Великата заповед да обучи и помогне на местни вярващи да се развиват едни други евтино или почти безплатно, да получат добри и признати дипломи. Същината на служението на МСМ е да се основат независими центрове (семинарии), които да са собственост на местните поделения. Да се преподава на местния език и според нуждите на местните хора. МСМ работи с вярващи от конкретните места, за да създаде учебна програма, която да е чувствителна за техните нужди и проблеми. Целта е да се подготвят от тях преподаватели, които след като задоволяват местните нужди, да са използвани и международно, за да помагат и на други. Ключът на философията на МСМ е изискването центровете да се размножават в техния регион, език и сфери на влияние.
Съюзът на евангелските съборни църкви в България, „Мисия към света” и Международната семинария в Маями основават Център за богословско образование на името на големия американски мисионер - д-р Илайъс Ригс. Центърът предлага следните степени на образование: бакалавър по богословие, магистър по богословие и доктор по християнско служение. Курсовете са със задочна форма на обучение и се провеждат в базата на СЕСЦ в гр.Велинград.
Съюзът на евангелските съборни църкви в България прави постъпления за регистрация на Центъра като Висше богословско училище според законите на страната.